Tag Archives: SSH

Enable SSH on Router

برای اتصال به روتر علاوه بر telnet میتوان از ssh استفاده کرد در صورتی که IOS روتر ما ساپورت کند میتوانیم از ssh استفاده کینم در پست قبلی گفتم که ssh از نظر امنیتی بهتر از telnet است

Read more »