Tag Archives: BGP

Auto-Mdix

اکثر استانداردهای Ethernet 2 زوج را برای ارتباط استفاده می کنند که ۶-۳ برای Recive و ۲-۱ برای Transmation

استفاده می کنند. سیسکو قابلیتی بنام (Auto-Mdix( Automatic Medium Dependent Interface Crossover را

ساپورت می کند در این قابلیت پورت سویچ Detect می کند که از چه کابلی برای ارتباط باید استفاده کند اگر نیاز به

Cross بودجای پورتهای Recive و Send را جابجا می کند. بدون این قابلیت شما باید از کابل Straight برای ارتباط با

سرور- کلانیت – با روتر و برای سویچ با هاب از Cross باید استفاده کنید با این قابلیت Auto- Mdix هر کابلی باشد

فرقی نمی کند. بطور پیش فرض پورتهای سویچ های سیسکو بصورت Auto-Negotiation هستند تا سرعت و

duplex را تشخیص دهند از قابلیتی بنام Fast Link Pluse استفاده می کند.

Understanding BGP communities

No export : هر Routeی که عضو این Community باشد نمیتواند به همسایه های Advertise , EBGP شود.

No-advertise: هر Routeی که عضو این Community باشد نمیتواند Advertise شود نه به همسایه EBGP و نه به IBGP

Local-AS: هر Routeی که عضو این Community باشد می­تواند Advertise شود به ASهای هم Confederation و نمی­تواند خارج از Confederation تبلیغ شود

Internet: بطور پیش فرض تمامی روترهای BGP عضو این Community هستند و هیچ گونه فیلتری استفاده نمی­شود

LoopBack IP

Loopback IP بهتر است که در BGP همسایه ها را با Loopback تعریف کنیم چون زمانی که همسایه را با IP اینترفیس فیزیکی تعریف کنیم اگر آن اینترفیس Fail شود ترافیک از یک اینترفیس دیگر با Source دیگری به همسایه می رسد و چون آن IP بعنوان همسایه تعریف نشده است ترافیک ان را Drop می کند. نکته: از این قابلیت Loopback IP فقط در I BGP استفاده شود. در این شکل

Read more »

Route Selection Process BGP

۱٫مسیری که دارای Weight بالاتری باشد انتخاب میشود (فقط در سیسکو).

۲٫اگر Routeها دارای Weight یکسانی بودند مسیری که local Pref بالاتری داردرا انتخاب میکند.

۳٫اگر Weight و local Pref روتها یکسان بود مسیری که منبع آن Local است را انتخاب میکند
یعنی بصورت Local تولید شده باشد و Next HOP آن ۰٫۰٫۰٫۰ باشد.

۴٫اگر Weight و local Pref یکسان و مسیرهای تولید شده Local نداشت یا اگر یکسان بود
مسیری که AS Path کوتاه تری داشته باشد انتخاب میشود.

۵٫اگر تمامی Attribuiteهای قبلی از قبیل Weight و Local و غیره همگی یکسان بودند مسیری
که پایین ترین Origin Code را دارد انتخاب می¬شود الویت با IGP بعد EGP و آخر InComplet

۶٫اگر تمامی Attribuiteهای قبلی Weight و Local و AS Path و غیره همه آنها یکسان بود
مسیری که پایین ترین MED را داشته باشد انتخاب میشود.

۷٫اگر مسیرها از لحاظ MED یکسان بودند مسیر EBGP ارجعیت دارد.

۸٫اگر مسیرها EBGP نبودند بهترین مسیر مسیری است که IGP Metric پایین تری دارد.

۹٫اگر مسیرهای External بودند قدیمی ترین مسیر انتخاب می¬شود از لحاظ UPبودن.

۱۰٫اگر مسیرها در یک زمان بودند بهترین مسیر مسیری است که همسایه آن BGP ID کوچکتر
دارد انتخاب میشود.

۱۱٫اگر مسیرها از Route Reflector رسیده باشند مسیری که پایین تر Cluster ID را دارد انتخاب میشود.

۱۲٫در آخر بهترین مسیر مسیری است که Peer آن کوچکترین IP را داشته باشد انتخاب میشود.