Tag Archives: ACS

Secure Access Control Server

زمانی که تعداد روتر ها و سویچهای ما زیاد باشند امکان اینکه پسورد انها را با هم اشتباه بگیریم یا فراموش بکنیم زیاد است برای رفع این مشکل از نرم افزار ACS که مختص cisco است استفاده میکنیم در حقیقت این برنامه یکAccounting است که از پرو تکل tacacs استفاده میکند حال ما باید روتر ها و سویچهایی خودمان رو طور ی تنظیم کنیم که برای Login کردن به روتر یا سویچ درخواست را بهACS بفرستد که آن را تا یید کند. حال یک سؤال پیش می آید اگر برنامهACS  ما به هر دلیلی از بین برود چاره چیست نگران این موضوع نباشید روتر یا سویچ را طور ی تنظیم میکنیم که اگر نتوانست باACS ارتباط بر قرار کند از یوزرLocal روتر یا سویچ (که قبلا آن را ایجاد کردیم) استفاده کند.پیشنهاد میکنم حتماً از این برنامه استفاده کنید چون قا بلیتهای زیادی دارد به عنوان مثال شما میتوانید یوزری که به روترTelnet میکند  دسترسی محدودی بدهید (فقط بتواند Show یا Ping انجام دهد)….

Read more »