مقایسه IPV4 و IPV6

مقایسه IPV4 و IPV6

IPV6 128 بیت است در مقایسه با IPV4 که ۳۲ بیت است

IPV6 می تواند بصورت اتوماتیک کانفیگ شود و توسط یک روتر بدون کمک از پروتکل مثل DHCP

IPV6 از Bulletin Neighbor Discovery استفاده می کند هر IPV6 همسایه خود را پیدا می کند

IPv4 دارای Broadcast است ولی ,IPv6 Broadcast ندارد

IPv6 دارای ۳ نوع آدرس است .Unicast-Multicast-Anycast

نکته : Anycast آدرس را نمی توان بعنوان Source استفاده کرد

نکته : IPV6 چون Broadcast ندارد Multicast تمامی وظایف را انجام می دهد مثلاً DHCP در IPV6 از Multicast استفاده می کند.

یک IPV6 می تواند بصورت اتوماتیک کانفیگ شود دارای ۳ مدل است.

stateful Auto configuration

stateless Auto configuration

EUI – ۶۴

Stateful Auto Configuration : در این روش یک ip 128 بیتی با استفاده از DHCP واگذار می شود

Stateless Configuration : در این روش بصورت Dynamically یک IPV6 با ۶۴ بیت واگذار می شود و ۶۴ بیت باقی مانده بعداً استفاده می شود در Eui-64 و Mac آدرس ۴۸Bit است و چون EUl فقط ۶۴ بیت است ۱۶ بیت با FF وسط آدرس MAC اضافه می شود تا پروسه Eui 64 کامل شود.

Neighbor Discovery : فرق عمده ای که بین IPV4 و IPV6 اینست که یک host IPV6 هم آدرس خودش و همسایه خود را یاد می گیرد با پروتکل Neighbor Discovery که به اسم ND یا NDP شناخته شده است که در RFC2461 است در شبکه IPV6 پروتکل NDP در پیغامهای ICMPV6 و Address Auto Configuration هم استفاده می شود.

وظایف ND-IPV6 :

Stateless address auto configuration  detailed in RFC 2462

Duplicate address detection  DAD

Router discovery

Prefix discovery

Parameter discovery  link MTU, hop limits

Neighbor discovery

Neighbor address resolution  replaces ARP, both dynamic and static

Neighbor and router reachability verification

ND از ۵ نوع پیغام IPV6 ICMP استفاده می کند.

Router Solicitation RS هاست ها درخواست برای روتر های همجوار می فرستند اگر دارای آدرس بودند که با آدرس اینترفیس می فرستند در غیر اینصورت :: می فرستند از کد های Icmp 133,0 استفاده میکند

Router Advertisement RA روتر خودش را Advertise می کند در مورد Prefix-Mtu-Hop Limit

از کد های Icmp 134,0 استفاده میکند

Host- Neighbor Solicitation NS ها درخواست برای دیگر ، Node ها می فرستندبرای چک کردن DAD و قابل دسترس بودن همسایه از کدهای Icmp 135,0 استفاده میکند

Neighbor Advertisement NA جواب برای NS از کدهای Icmp 136,0 استفاده میکند

Redirect – توسط روتر فرستاده می شود برای اطلاع رسانی به Node برای Next-hop روتر از کدهای Icmp 137,0 استفاده میکند

بطور پیش فرض وقتی ipv6 روی روتر فعال می شود روتر خودش را default Router معرفی می کند

اگر نخواهیم که روتر خودش را بعنوان Default Router معرفی کند می توانیم از دستور ipv6 nd ra-lifetime 0. استفاده کنیم

Icmpv6 مثل lcmp در Ipv4 است. اما پیغامهای آن در ۲ دسته هستند . Error reporting و Informational می توانیم پیغامهای Error را محدود کنیم .

برای محدود کردن از دستور ipv6 icmp error-interval استفاده میکنیم

نکته: lcmp error interval پیش فرض در IPv6 100 ms است.

Access–list در ipv6 همیشه با اسم هستند عدد نمی گیرد.

Static Route : در ipv6 شبیه ipv4 است با این تفاوت …

Static Route به یک اینترفیس AD 1 است نه صفر.

Static Route به Next-hop IP دارای AD 1 است مثل IPv4

Leave a comment ?

۰ Comments.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>