Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۱

مقایسه IPV4 و IPV6

مقایسه IPV4 و IPV6

IPV6 128 بیت است در مقایسه با IPV4 که ۳۲ بیت است

IPV6 می تواند بصورت اتوماتیک کانفیگ شود و توسط یک روتر بدون کمک از پروتکل مثل DHCP

IPV6 از Bulletin Neighbor Discovery استفاده می کند هر IPV6 همسایه خود را پیدا می کند

IPv4 دارای Broadcast است ولی ,IPv6 Broadcast ندارد

IPv6 دارای ۳ نوع آدرس است .Unicast-Multicast-Anycast

نکته : Anycast آدرس را نمی توان بعنوان Source استفاده کرد

نکته : IPV6 چون Broadcast ندارد Multicast تمامی وظایف را انجام می دهد مثلاً DHCP در IPV6 از Multicast استفاده می کند.

یک IPV6 می تواند بصورت اتوماتیک کانفیگ شود دارای ۳ مدل است.

Read more »