Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۰

Q.in.Q Tunneling

 

 

 

 

فرض میکنیم که سویچ های ۱ و ۴ سمت مشترک هستند و سویچ های ۲ و ۳ Service Provider می باشند

Provider با یک پورت Access که عضو Vlan 100 است به مشترک متصل است

Provider از Vlan های مشترک اطلاعی ندارد(۱۴و۴۱) پس روتر ۴ با روتر ۱ نمی توانند با هم ارتباطی داشته باشند برای برقراری ارتباط روتر ها Provider از  Q.in.Q Tunneling استفاده میکند

Read more »